CÔNG BỐ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO SỬ DỤNG CON DẤU

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

 

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG MIỀN NAM

Địa chỉ: 73 đường 85, phường Tân Quy, quận 7

Email: baoholaodongmiennam1@gmail.com

Website: http://www.baoholaodongmiennam.com

Fanpage: www.facebook.com/baoholaodongmiennam