5 nguy cơ tiềm ẩn khi không sử dụng mắt kính bảo hộ lao động
5 nguy cơ tiềm ẩn khi không sử dụng mắt kính bảo hộ lao động
By Kaylee Bui - Tháng Bảy 29, 2017

Mắt kính bảo hộ được sử dụng trong quá trình lao động nhằm bảo vệ mắt. Nếu làm việc liên quan đến ngành nghề cần đảm bảo sức khỏe của đôi mắt, bạn đừng bỏ qua 5 nguy cơ tiềm ẩn sau.

Read more