HÀNH VI TẠO NÊN SỐ PHẬN
By Trần Đức Hòa - Tháng Hai 9, 2018

Khái niệm hành vi:

Một chuỗi các hành động được lặp lại thường xuyên gọi là hành vi. Các hành động này bao gồm cách ứng xử của cá nhân nhằm mục đích phản ứng lại với tác động từ bên ngoài.

Do hành vi là phản ứng phụ thuộc vào tác động từ bên ngoài nên có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh môi trường sống.

Khái niện về thói quen:

Thói quen được hình thành từ hành vi, là bản năng và trở thành một phần của cuộc sống.

Thói quen được phân thành hai loại là: thói quen tốt và thói quen xấu

Thói quen tốt cho cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh,

Thói quen xấu làm cho cuộc sống nhàm chán, ảnh hưởng đến tính cách và số phận.

Khái niệm về tính cách:

Tính cách là một hình thái phức tạm, trong đó thái độ và hành vi góp phần lớn vào việc tạo nên tính cách của cá nhân đó.

Tính cách mang tính ổn định, khác nhau đối với từng cá nhân, ảnh hưởng tới nhân cách và có tính quyết định đến số phận của mỗi cá nhân

Khái niệm về số phận:

Số phận là một khái niệm tổng hợp những việc xảy ra trong cuộc sống: Sinh – Lão – Bệnh – Tử.

Trong quá trình này có người cảm thấy hạnh phúc, khỏe mạnh, giàu có …., có những người đau bệnh, nghèo khổ… và cũng có những người hạnh phúc ở giai đoạn này và bất hạnh ở giai đoạn khác…

Để có số phận tốt hay còn gọi là may mắn cần phải bắt đầu từ những hành vi, thói quen tốt trong cuộc sống.